ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 6Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗς ΠΤ.ΑΧΕΠΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ