Επιλογή νέων διοικητών ΕΣΥ:απαραίτητη η δημοσιοποίηση της σειράς κατάταξηςΤης Νικολέτας Ντάμπου - LIFE2DAY

Η σειρά κατάταξης όλων των υποψήφιων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ , που θα επιλέγουν από την πενταμελή επιτροπή μετά τις 19 Ιανουαρίου 2016, επιβάλλεται να δημοσιευθεί στο site του υπουργείου Υγείας για την διασφάλιση της αξιοκρατικής επιλογής . 

Την σειρά κατάταξης, όλων των υποψήφιων που θα επιλέγουν μετά τις 19 Ιανουαρίου 2016 από την αρμόδια επιτροπή για τις θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ , είναι απαραίτητο να δημοσιεύσει το Υπουργείο Υγείας για την διασφάλιση της διαφάνειας . 

Στις 19 Ιανουαρίου 2016 (ώρα 15:00) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για τις 146 προκηρυχθείσες θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ και αναλαμβάνει η πενταμελής επιτροπή την αξιολόγηση . Οι ‘δημιουργικές’ ασάφειες και η προχειρότητα της προκήρυξης , όπως σας έχω γράψει σε σχετικό editorial (διαβάστε εδώ) αφήνει πολλά ερωτηματικά για την διασφάλιση της αξιοκρατικής επιλογής των νέων Διοικητών διότι ορίζει ότι εκτός από το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλα τα άλλα προσόντα είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. 

Ενώ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν έχει δώσει απαντήσεις ακόμη σε καίρια ερωτήματα, τα οποία έχω γράψει σε σχετικό editorial (διαβάστε εδώ), που απασχολούν τον κάθε υποψήφιο όπως εάν ένας υποψήφιος που δηλώνει ενδιαφέρον για την θέση διοικητή και υποδιοικητή σε ένα νοσοκομείο είναι μια θέση υποψήφιου ή δυο; Εάν δηλαδή κάποιος δηλώσει σε 3 νοσοκομεία για θέση- διοικητή-αναπληρωτή (6 υποψηφιότητες ) , η αίτηση του είναι αποδέκτη; Για πρώτη φορά φέτος από το 2001 όπου ο τότε υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος θέσπισε την θέση των διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία αφού μέχρι εκείνη την στιγμή υπήρχαν Πρόεδροι και όχι διοικητές – manager , η κυβέρνηση της αριστεράς και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να δημοσιοποιήσει στο site του υπουργείου την σειρά κατάταξης όλων των υποψήφιων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ με την σειρά που τους αξιολόγησε η πενταμελής επιτροπή . 

Επιβάλλεται επίσης να αιτιολογείται και για ποιους λόγους επιλέχθηκε ή απορρίφθηκε ο κάθε ένας υποψήφιος όπως για παράδειγμα γίνεται στο ΑΣΕΠ με την παράθεση των μορίων κάθε υποψηφίου. Την διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και αξιοκρατικής επιλογής των νέων Διοικητών οφείλει να διασφαλίσει το Υπουργείο Υγείας και να δημοσιοποιήσει τα τελικά στοιχεία ώστε, ο κάθε υποψήφιος ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα να καθορίσει τις ενδεχόμενες μετέπειτα ενέργειές του με βάση την κείμενη νομοθεσία εφόσον θεωρεί ότι αδικήθηκε. Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας δεν θα αφήσει την διαδικασία αξιολόγησης στην τύχη της αφού προτίθεται να την παρακολουθήσει στενά , ώστε, ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, να καθορίσει τις μετέπειτα παρεμβάσεις της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως αναφέρει το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ σε σχετική ανακοίνωση. 

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:Για τον παραπάνω σκοπό ‘’ είναι αναγκαίο να γνωστοποιηθούν στην ΕΕΜΥΥ, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εκ μέρους Μελών της εταιρείας . Το Αρχείο Υποψηφιοτήτων που θα δημιουργηθεί, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΜΥΥ και θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό στοιχείο, για την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας της τελικής επιλογής Διοικητών και Αναπλ. Διοικητών, ανά νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι αυτή η πρωτοποριακή διαδικασία δεν αποβλέπει μόνο στην προστασία των ηθικών δικαιωμάτων και νόμιμων επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών της ΕΕΜΥΥ, αλλά υπηρετεί κυρίως την ανάγκη αποτελεσματικής και Ασθενοκεντρικής Διοίκησης των Κρατικών Νοσοκομείων, έναντι κάθε συντεχνιακής, κομματικής ή άλλης, ενδεχόμενης αναξιοκρατικής σκοπιμότητας.’’ 

Για την πρωτοβουλία της ΕΕΜΥΥ προκύπτει το εξής ερώτημα: είναι θεμιτό ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου όπως είναι μία επιστημονική εταιρία να ελέγχει το υπουργείο Υγείας μέσα από την στενή παρακολούθηση της όλης διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ενώ πολύ απλά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει όλους τους πίνακες κατάταξης ανά νοσοκομείο με όλους τους υποψήφιους και να μην αφήσει καμία δυνατότητα αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων από κανέναν;