Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 10Χ10 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ 15Χ15
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 08:13:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ2946907Θ-Γ6Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 10Χ10 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ 15Χ15 – ΑΔΑ: 6Ψ2946907Θ-Γ6Ω appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.