Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα) (CPV 15500000-3) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 19.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανής ποσότητας: 16.740 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…

The post Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γαλακτοκομικά προϊόντα). first appeared on Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος.