Επέκταση συνεργασίας του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα Υγείας