Εκδήλωση Υπουργείου Υγείας και Γραφείου ΠΟΥ Ελλάδος για την Μικροβιακή Αντοχή