Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.», «ΚΑΛΤΕΚ Α.Ε.» ΚΑΙ «MEDICARE HELLAS A.E.»
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 14:00:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗ046907Θ-23Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.», «ΚΑΛΤΕΚ Α.Ε.» ΚΑΙ «MEDICARE HELLAS A.E.» – ΑΔΑ: ΩΥΗ046907Θ-23Π appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.