Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”DIACHEL A.E.” ΚΑΙ SEPTUM-SAMPLE CUPS ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”ABBOTT LABORATORIES (EΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.”
Ημερομηνία: 11/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2021 08:17:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓΦ46907Θ-ΛΗΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”DIACHEL A.E.” ΚΑΙ SEPTUM-SAMPLE CUPS ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”ABBOTT LABORATORIES (EΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.” – ΑΔΑ: ΨΕΓΦ46907Θ-ΛΗΦ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.