Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΜ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”ROCHE DIAGNOSTICS [HELLAS] A.E.”
Ημερομηνία: 26/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2021 13:15:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΔ46907Θ-5ΦΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΜ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”ROCHE DIAGNOSTICS [HELLAS] A.E.” – ΑΔΑ: 6ΨΣΔ46907Θ-5ΦΙ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.