Δ/ΞΗ 7/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ7/2023  Προϋπολογισμός 223.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.   The post Δ/ΞΗ 7/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ appeared...

 Διακήρυξη Αριθμ7/2023  Προϋπολογισμός 223.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

The post Δ/ΞΗ 7/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ