Διακήρυξη Αριθμ36/2021  Προϋπολογισμός 160.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

The post Δ/ΞΗ 36/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.