Ευχαριστούμε το τουριστικό γραφείο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL για την αντικατάσταση των λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού με νέους τεχνολογίας led, σε συνεργασία με τους τεχνικούς του Δήμου Θηβαίων και του νοσοκομείου μας.