ΔΞΗ 10/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ10/2023  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/07/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ. The post ΔΞΗ 10/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ...

 Διακήρυξη Αριθμ10/2023  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/07/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΞΗ 10/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ