Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.   Σύμφωνα με το υπ. αριθμ Κ5/65965/7-6-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. που αφορά την εκκίνηση της πρακτικής των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε, ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως […]

The post Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.