ΔΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: νέα ενημέρωση για δημιουργία 2ου τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ θα προβεί σε δημιουργία δεύτερου τμήματος. Οι επιλαχόντες της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων (19.9.22), όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. (Η α...

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ θα προβεί σε δημιουργία δεύτερου τμήματος. Οι επιλαχόντες της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων (19.9.22), όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. (Η αίτηση δίδεται και στο ΔΙΕΚ) Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από τις 22 […]

The post ΔΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: νέα ενημέρωση για δημιουργία 2ου τμήματος appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ