Για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων, θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν μετά και τη σχετική προκήρυξη του Υπουργού Υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 της αριθ.Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2049/Τ.Β). Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5)