Διακήρυξη Αριθμ.39/2021  Προϋπολογισμός 45.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ) appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.