Διακήρυξη Αριθμ.33/2021  Προϋπολογισμός 76.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.