Διακήρυξη Αριθμ.32/2021  Προϋπολογισμός 130.00,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2021 (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ) appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.