ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Διακήρυξη Αριθμ. 2/2022  Προϋπολογισμός 521.250,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  05/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.         The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣ...

Διακήρυξη Αριθμ. 2/2022  Προϋπολογισμός 521.250,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  05/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.        

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ