Διακήρυξη Αριθμ. 18/2021  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.