Διακήρυξη Αριθμ17/2021  Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 «HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.