ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ.12/2022  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ appeared first on ΓN Ηρακλείου ...

 Διακήρυξη Αριθμ.12/2022  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ