ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 354.662,48€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ.

S ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ51_2022 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜespd-request-v2espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία S ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ51_2022 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜ (3 MB)espd-request-v2 (52 kB)espd-request-v2 (225 kB)...
S ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ51_2022 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜespd-request-v2espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία S ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ51_2022 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜ (3 MB)espd-request-v2 (52 kB)espd-request-v2 (225 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ