ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 38/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 39.904,66€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 79.809,32€ συμπερ. Φ.Π.Α.

sΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 38_2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1Η) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2022 (1) espd-request-v2 espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία sΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 38_2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1Η) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2022 (1) (3 MB)espd-...
sΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 38_2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1Η) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2022 (1) espd-request-v2 espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία sΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 38_2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1Η) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2022 (1) (3 MB)espd-request-v2 (52 kB)espd-request-v2 (225 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ