Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα π...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 
The post Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5) first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ