Διακήρυξη για προμήθεια με γάντια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5017/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193228 ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5017/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193228

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια (CPV 18424300-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.025,54€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

The post Διακήρυξη για προμήθεια με γάντια first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ