ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37-2021

The post Διακήρυξη αριθ. 37/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «Υγειονομικό Υλικό» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 114.496,46 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ appeared first on Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.