ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19-2021 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

The post Διακήρυξη αριθ.19/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια μοριακής ανίχνευσης RSV, streptA και influenza με μοριακή τεχνική PCR αυτοματοποιημένη (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ appeared first on Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.