Διακήρυξη αριθ. 15/2023 για Σύμβαση δύο ετών Προμήθειας του είδους «Λαπαροσκοπικά Χειρουργικά Εργαλεία με Συνοδό Εξοπλισμό το Λαπαροσκοπικό Σύστημα – Πύργο» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 183.420,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠ

7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15-2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ με ΑΔΑΜ The post Διακήρυξη αριθ. 15/2023 για Σύμβαση δύο ετών Προμήθειας του είδους «Λαπαροσκοπικά Χειρουργικά Εργαλεία με Συνοδό Εξοπλισμό το Λαπαροσκοπικό Σύστημα – Πύργο» με Ανοικτή Διαδικασί...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ