Διαγωνισμός για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 16/2023) CPV 60172000-4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεω...
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 16/2023) CPV 60172000-4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με …

Διαγωνισμός για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ