Διάθεση δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία για τους μαθητές