ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΕΤΗ

Διακήρυξη 62.23/16-5-23  Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός  για τη Μεταστέγαση του Οικοτροφείου ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ Προκύρηξη  Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν....
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ