Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστήριες σε εταιρίες, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα για την πολύτιμη συνεισφορά τους κατά την περίοδο της πανδημίας.