Βασιλική Αγγουρίδη Virus.com.gr

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Υπουργική Απόφαση του Ανδρέα Ξανθού για την εφαρμογή του claw back στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, κλείνοντας, έτσι, το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο, υποχρέωση της Αριστοτέλους.

Ωστόσο, η ΥΑ αφορά μόνο στο 2016, παρότι η νομοθετική ρύθμιση προσδιορίζει το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων και για τα επόμενα δυο έτη.

Σύμφωνα με την ΥΑ, η οποία συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε με διαδικασίες, μάλλον, κατεπείγουσες, αφού είχε ήδη περάσει προ πολλού η προθεσμία της 10/12 που προέβλεπε η πρώτη διάταξη που ρύθμιζε το ζήτημα, η δαπάνη για το 2016 θα διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη των 255 εκ. € και των 30 εκ. € στα δύο εξάμηνα του έτους.
Θυμίζουμε ότι, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 60 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου των φόρων.

Εάν στο τέλος κάθε εξαμήνου η συνολική δαπάνη των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό, «το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates)», αναφέρεται.

Όπως διευκρινίζει η ΥΑ «το ποσό που θα προκύψει από το claw back, αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έτους 2016».

Η διαδικασία

Όπως προβλέπει η Απόφαση ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση και το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το σύνολο της δαπάνης. Μάλιστα, «η μεθοδολογία υπολογισμού για το claw back είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ για το claw back φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών».

Στη συνέχεια η εν λόγω Διεύθυνση υπολογίζει και αναζητεί το ποσό επιστροφής, μέσω των λογιστηρίων των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Αν «οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους».

Όπως είχε αναφέρει στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, «τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ».

10 Αυγούστου είναι η ημερομηνία για το 1ο εξάμηνο και έως το Μάρτιο του επόμενου έτους για το δεύτερο εξάμηνο.