Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο", αποτελεί μία αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα της 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας–Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που προσφέρει σημαντικότατο κοινωνικό έργο στους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Στις εγκαταστάσεις του, που εκτείνονται σε 16.500 τ.μ., αναπτύσσονται κλινικές και εξωτερικά ιατρεία, πλήρως εξοπλισμένα.

Το Νοσοκομείο στελεχώνεται από 450 άτομα προσωπικό, διαθέτει 200 ανεπτυγμένες κλίνες κλινικών, 4 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, 26 κλίνες μονάδας τεχνητού νεφρού και 8 κλίνες βραχείας νοσηλείας.

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας γενικής ιατρικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του.

Η διαμόρφωση όσο το δυνατόν φιλικότερου περιβάλλοντος, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, η ενημέρωση και ο σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών ανήκουν, επίσης, στις πρώτες προτεραιότητες του Νοσοκομείου.

Λειτουργώντας με όρους διαφάνειας, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" δημοσιεύει εδώ κάθε πληροφορία σχετική με νέες Προμήθειες, καθώς και Προσλήψεις Προσωπικού.