Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 m
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 10:10:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ1Α46907Θ-83Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 m – ΑΔΑ: ΩΑ1Α46907Θ-83Ι appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.