ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΑΝΕΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΗΛΕΚΤΡ_ΔΗΜ_-ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-2022-ΤΕΛΙΚΟ-ΑΑ-1Λήψη
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ