ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171658 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 27/09/2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 14:00:00.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171658

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 27/09/2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 14:00:00.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ