ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 36.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/03/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 186712

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/03/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 186712

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ