ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 7.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181950 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 08/02/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181950

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 08/02/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ