Ιοκάστη Αλειφεροπούλου
 - Virus.com.gr

Ερωτηματικά προκαλεί στους υγειονομικούς η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης να παρατείνει έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 την ισχύ της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο (αρ. φύλλου ΦΕΚ 183, 30/12/15), λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών και των δαπανών στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την ΠΥΣ, κατ’ εξαίρεση διορισμός και πρόσληψη επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση ειδικής Επιτροπής, αποτελουμένης από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών.
Να τοποθετηθεί εγγράφως εάν η ΠΥΣ θα επηρεάσει τον προγραμματισμένο σχεδιασμό νοσηλευτών για το 2016, ζητά από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), η οποία εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της με αφορμή την ΠΥΣ.

«Η ανάγκη διορισμού ικανού αριθμού νοσηλευτών έχει πλέον καταστεί επιτακτική, η συγκεκριμένη, δε, ανάγκη, κατά την αποψή μας, καθώς και με βάση την κοινή λογική, προφανώς και υπερτερεί της ανάγκης περιστολής της δημόσιας δαπάνης. Κι αυτό γιατί το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της υγείας, που μπορεί να διασφαλιστεί μόνον με την εύρυθμη λειτουργία άρτια στελεχωμένων δομών υγείας, σαφώς υπερτερεί οιωνδήποτε αναγκών δημοσιονομικής διαχείρισης» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρόδρος της ΕΝΕ Δημήτρης Σκουτέλης.

Εάν η ΠΥΣ ισχύει και για τον τομέα της Υγείας, ο κ. Σκουτέλης ζητάει, παράλληλα, να του καταστεί σαφές πώς και με ποιο τρόπο συγκεκριμένα θα αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα των υποστελεχωμένων υπηρεσιών.

Αριστοτέλους: Οι προσλήψεις θα συνεχιστούν βάσει του ανακοινωθέντος προγραμματισμού

Κύκλοι της Αριστοτέλους αναφέρουν, πάντως, μετ’ επιτάσεως στο Virus πως η ΠΥΣ δεν επηρεάζει την πορεία των εξαγγελθέντων προσλήψεων εντός του 2016.

Ξεκαθαρίζουν, επιπλέον, πως η αναστολή των προσλήψεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν σχετίζεται κατ’ ουδένα τρόπο με την ΠΥΣ (δείτε εδώ). Αφήνουν, αντίθετα, να διαφανεί ότι το «κόλλημα» οφείλεται σε λάθος εκτιμήσεις και υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος αναφορικά με τις διαθέσιμες πιστώσεις, λόγω της σύμπτωσης των προσλήψεων με την αλλαγή του έτους.