ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το άρθρο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 72/2021 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".