Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  66/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.154,48 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66-2021 ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ +ADAM + ΑΔΑ

espd-request-v2

Το άρθρο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 66/2021 KAI ΕΕΕΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".