Ύστερα από την 20/29.09.2021 (θ:9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει ότι  η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) δεν εξετάζει περιστατικά μαθησιακών δυσκολιών βάσει του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄) για τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και δεν εκδίδει  βεβαιώσεις/πιστοποιητικά.