ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV: 33181500-7) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ Ν ΑΡΤΑΣ 2023 ΑΡ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 23DIAB000026572

sΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η Διαβουλ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Συνημμένα αρχεία sΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η Διαβουλ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (367 kB)...
sΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η Διαβουλ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Συνημμένα αρχεία sΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η Διαβουλ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (367 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ