ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ/ΞΗΣ 22/2022 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ”

 Διακήρυξη Ανακοίνωση Μετάθεσης  Προϋπολογισμός 1.169.040,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.     The post ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ/ΞΗΣ 22/2022 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 “ΕΞΟΠΛ...

 Διακήρυξη Ανακοίνωση Μετάθεσης  Προϋπολογισμός 1.169.040,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

The post ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ/ΞΗΣ 22/2022 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ