Ανακοίνωση «Συντήρησης των έντεκα ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών» (CPV: 42416100-6)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο: «Συντήρηση των έντεκα (11) ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του,  συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών» (CPV: 42416100-6) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων [...]
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ