Ανάρτηση Πινάκων Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Υποψηφίων για την Εκλογή Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024 ΜΟΝΙΜΟΙ 2022 ΙΔΑΧ 2022 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων   ...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ