Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και των δικτυακών υποδομών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 15/07/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, και ώρα 15:00.

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΜΕ ΑΔΑ

Το άρθρο Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".